Esan nuen ez nuela inoiz Politikaz hitz egingo

cartel about politics